Recent Articles

Matična mliječ

Matična mliječ

Matična mliječ ili Gelée royale posebno je dragocjen pčelinji proizvod. Matična mliječ je lučevina medonosnih pčela koja se koristi kao hrana ličinki. Uz to, ako se javi potreba za maticom, izabrana ličinka će dobivati velike količine matične mliječi kao jedini izvor hrane prva četiri dana svoga rasta.
Matična mliječ je kremasta, lijepljiva, mliječno bijela, jako kisela supstanca sa malo gorčim ukusom i specifičnim mirisom.
Matična mliječ ima puni profil vitamina A, B, C, D i E, minerale, elemente u tragovima, enzime, 18 aminokiselina i rijetke bioaktivne spojeve.
Matičnom mliječi su se već u starom Egiptu hranili faraoni. Imenovali su je hranom bogova. Matična mliječ eliksir je dugog života. Znanstveno je utvrđeno da Matična mliječ djeluje kao prirodni biostimulator i antioksidans, jačajući imunitet i psihofizičku snagu svakog organizma.

© Copyright 2013. Agro Favorit d.o.o. | Web development & Hosting KUHADA